Menu


Dnes je:STA a SVJ

Právní koutek a diskuze » STA a SVJ

zcivin Nám poslal(a) zprávu dne 14.3.2010 v 08:14 [10.0.0.1]

V našem SVJ si někteří vlastníci umisťují na zábradlí svých teras a balkonu z vnější strany reklamní nápisy, zejména v nejvyšších patrech. O satelitní paraboly také není nouze. Potřebujeme jako výbor SVJ poradit jak zamezit těmto nešvarům ze strany vlastníků.

zcivin Nám poslal(a) zprávu dne 14.3.2010 v 08:17 [10.0.0.1]

V případech uváděných v dotazu jde nepochybně o protiprávní zasahování do společných části domu, pokud jsou trvale na společných částech domu umístěny bez souhlasu SVJ reklamní nápisy, či satelitní paraboly, apod. Vámi uváděné reklamní a podobné činnosti nebo umístění satelitní paraboly, může vlastník jednotky činit (ať jde o fyzickou nebo právnickou osobu a ať jde o podnikatele či nikoliv) jedině na základě usnesení shromáždění vlastníků jednotek, které by muselo dát jednotlivým vlastníkům jednotek souhlas s tímto užíváním společných častí domu, (resp. s pronájmem těchto společných části domu pro reklamní účely). Přitom by muselo být vždy posouzeno, zda nejde o způsob využití, který by si vyžadoval (v některých z těchto případů) příslušné projednání se stavebním úřadem.
V rámci SVJ se vyžaduje pro úpravy, jimiž se mění vzhled domu, souhlas všech vlastníků jednotek, resp. podle některých výkladů souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníku jednotek podle § 13 odst.3 ve spojeni s §11 odst.5, druhá věta zákona o vlastnictví bytů (zákon č 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů - dále jen „ZOVB“).
Pokud někteří vlastnici jednotek porušují uvedená zákonná pravidla, pak se vystavují nebezpečí, že SVJ použije ust. § 13 odst. 2 ZOVB, podle něhož se může SVJ domáhat, aby vlastník jednotky na svůj náklad odstranil závady a poškození, které způsobil na společných částech domu. Pokud by to neučinil a SVJ uplatnilo tento nárok u soudu, pak k zajištění pravomocně přisouzených pohledávek vzniklých z nesplněni uvedené povinnosti ze zákona (podle § 13 odst. 2 ZOVB) vzniká zástavní právo k jednotce povinného vlastníka a na věcech movitých (obdobně jako zástavní právo na zajištěni nájemného podle obč. zákoníku).
SVJ tedy není proti uvedeným vlastníkům jednotek bezmocně, a je potřeba uvedené vlastníky upozornit na možné důsledky jejich protiprávního jednáni.
(JUDr. Jiří Čáp, místopředseda SMBD)

zcivin Nám poslal(a) zprávu dne 16.3.2010 v 16:20 []

pro majitele satelitů, kteří mají satelitní přijímače na kartu, bude společností SkyLink zapůjčena karta, aby si řádně prověřili své satelitní přijímače

Přidání nové zprávy

  • Nepište prosím bez hacku a carek.
  • Spam, nebo jiné nevhodné příspěvky budou mazány.
  • Vše co začína http:// bude odkaz.
*Jméno:
*Kontrolní kód: Opište: fwzd
*Text zprávy:

Počet zobrazení 1858.

Jak bude?

Napište nám

    Zaslání zprávyStatistika přístupů


Počítadlo přístupů